Služby

Môžeme Vám poskytnúť prístup ku rozsiahlej sieti spoločností zapojených v rôznych stupňoch a častiach kovoobrábacích procesoch na Slovensku a v českej Republike.

Pomáhame Vám nájsť najlepších dodávateľov a riadiť proces od objednania po dodávku, nie len sprostredkovať jazykovú komunikáciu. Väčšina z týchto spoločností už dodáva svoje produkty medzinárodným spoločnostiam a Vy budete mať samozrejme priamy prístup k zvolenému výrobcovi a budete môcť preveriť ich spôsob výroby.

Oceľ

Naša sieť výrobcov môže poskytnúť všetky práce spojené s výrobou ocele ako výroba výliskov, strihanie, zváranie, brúsenie, lakovanie atď. a dodávame množstvu zahraničných spoločností zaoberajúcich sa od automobilového priemyslu až po elektrotechnický priemysel.

Hliník a zinok

Máme prístup k spoločnostiam vyrábajúcich :

- Odlievanie do piesku
- Gravitačné odlievanie
- Odliatky lisované pod vysokým tlakom

Dokážu vytvoriť simuláciu odlievacieho procesu a výsledného dizajnu výrobkov. Zliatiny môžu byť voliteľne modifikované podľa potrieb našich zákazníkov.

Používajú CNC stroje, CT stroje a sústruhy a vykonávajú koncové úpravy ako otryskovanie, omieľanie, tepelné spracovanie a skúšky tesností hotových výrobkov. Navyše dokážu tiež urobiť vonkajšiu impregnáciu, RTG kontroly a 3 – dimenzionálne meranie.

Galvanizovanie

Pracujeme so spoločnosťami ktoré vykonávajú žiarové zinkovanie s možnosťami zinkovať  konštrukcie až do dĺžky 15 metrov. Tento proces je v súčasnosti najmoderneší a je certifikovaný v súlade s najnovšími štandardmi pre životné prostredie.

Galvanický proces pozostáva zo 4 častí :
-          Predpríprava
-          Galvanizovanie
-          Konečná úprava
-          Kontrola

Predpríprava

Predpríprava pred galvanizovaním pozostáva zo 4 oddelených fáz :

- Kontrola – Prvky sú kontrolované aby sme sa uistili či sú vhodné na galvanizovanie. Toto zahŕňa kontrolu či sú dostatočne odvetrané. Povrchy sú kontrolované kvôli známkam kontaminácie farbou, mastnotou atď. pretože tieto zložky nebudú odstránené behom procesu a mohli by spôsobiť zlyhanie procesu
- Odmastenie – Oceľ je ponorená do odmasťovacieho roztoku ktorý odstráni ľahkú olejovú kontamináciu.
- Morenie – Kyselina očistí povrch ocele až na čistú oceľ.
- Tavenie – Taviaci roztok je nanášaný na oceľ aby spolupracoval s procesom galvanizácie.

Galvanizovanie

Materiál je ponorený do roztaveného zinku  pri teplote okolo 450 °C až dokiaľ teplota prvku nie je rovnaká ako teplota roztaveného zinku. Behom tohto procesu roztavený zinok reaguje s povrchom ocele až kým nevzniknú oceľovo-zinkové zliatiny. Tento zliatinový povrch chráni oceľ pred koróziou po dobu 30 až 40 rokov a vyššie.

Keď je prvok vyťahovaný zo zinku, zinok na jeho povrchu začne tuhnúť, vtedy sa prebytok zinku odoberie z povrchu aby povrch ostal hladký.

Konečná úprava

Konečná úprava pre galvanizované výrobky pozostáva vizuálnou kontrolou a manuálnym odstránením drsných hrán výrobku.

Kontrola

Galvanizovaná oceľ je najprv vizuálne skontrolovaná, kontroluje sa vzhľad a zhoda so štandardmi. Povrch je kontrolovaný neinvazívnymi metódami aby kvôli hrúbke vrstvy a jednotnosti hrúbky vrstvy.

Haly – oceľové konštrukcie

Máme výrobcov pripravených zostaviť ľahké aj ťažké výrobné a skladovacie haly.

-          Ľahká hala je normálna skladovacia hala.
-          Ťažká hala znamená halu ktorá zahrňuje možnosť stavby portálového žeriavu.

Haly môžu byť vyrobené na mieru a sú vyrobené z galvanizovanej ocele alebo s ochranným náterom, s alebo bez izolácie.

Môžeme tiež zabezpečiť montážnych pracovníkov na výrobu haly.

Rozmýšľate o začatí výroby v strednej Európe?

Ak hľadáte miesto pre výrobu dokážeme zabezpečiť cez 400 hektárov priemyselných parkov na strednom Slovensku.

Referencie:

Niektorý z našich medzinárodných zákazníkov :

-          ABB
-          Bi-Brygga
-          Henkel
-          Holcim
-          Nemak
-          NSB Norges Statsbaner
-          Norsk Hydro
-          Trelleborg